Konsensuskonferencen er udviklet af Teknologirådet og anvendt første gang i 1987. Nedenfor kan du læse mere om erfaringerne fra tidligere konferencer.

Hvordan skal vi bruge den nye viden om menneskets hjerne?

Det var det spørgsmål, 14 borgere blev stillet, da de diskuterede, hvilken betydning hjerneforskning burde have for bl.a. udvikling af diagnoseteknikker og medicinsk og kirurgisk behandling. Læs mere her.

Pris på miljøet?

I dag er miljø og klima højt på dagsordenen, men allerede i 2003 spurgte Teknologirådet en gruppe borgere, hvad de mente om miljøøkonomiske analysers evne til at sætte pris på miljøet. Læs mere her.

Test af vores gener

16 borgere diskuterede, om alle skal have adgang til gentest, om raske mennesker skal betale for det, og om der skal oprettes nationale registre. Læs mere her.


Desuden har Teknologirådet afholdt konsensuskonferencerne:

 • Kørselsafgifter (2001)
 • Elektronisk overvågning (2000)
 • Støj og teknologi (2000)
 • Gensplejsede fødevarer (1999)
 • Nær eller fjern – om telearbejder (1997)
 • Fremtidens forbrug og miljø (1996)
 • Fremtidens fiskeri (1996)
 • Genterapi (1995)
 • Hvor går grænsen? Kemiske stoffer i mad og miljø (1995)
 • På vej mod intelligent trafik (1994)
 • Det lysegrønne landbrug (1994)
 • Plastkort som borgerkort (1994)
 • Behandling af barnløshed (1993)
 • Bilismens fremtid (1993)
 • Teknologiske dyr – indgreb i kønsceller på højerestående dyr (1992)
 • Er undervisningsteknologi værd at investere i? (1991)
 • Bedre luft (1990)
 • Bestråling af madvarer (1989)
 • Kortlægning af menneskets gener (1989)
 • Borgeren og farlig produktion (1988)
 • Genteknologi i industri og landbrug (1987)