For at sikre den bedste proces, involverer konsensuskonferencen en række personer med forskellige roller og opgaver.

Borgerpanelet

Borgerpanelet består af 14 almindelige borgere, som spiller hovedrollen i konsensuskonferencen. De vælger hvilke spørgsmål, de vil diskutere, og hvilke anbefalinger, de vil give. De har også indflydelse på hvilke eksperter, der deltager i konferencen. Borgerne er udvalgt, så de repræsenterer et bredt erfaringsgrundlag uden særlig forhåndsviden og varierer på tværs af køn, alder, bopæl, uddannelse og interesser. Læs mere om borgerpanelets sammensætning her.

Borgerpanelets forperson

Forpersonen leder borgerpanelet gennem processen og sikrer, at borgerne i sidste ende opnår enighed om deres anbefalinger. Det er forpersonens opgave at sikre, at alle medlemmer af borgerpanelet kommer til orde og bliver hørt. Borgerpanelets forperson er Kenneth Agerholm fra FLOK.

Planlægningsgruppen

Planlægningsgruppen agerer konsensuskonferencens faglige garant. De sikrer 1) at borgernes introduktion til emnet belyses fra alle vinkler og 2) at alle relevante aktører og eksperter på området inddrages i konferencen. Gruppen består af 4 personer, der tilsammen har en bred viden om havmiljøet. De er uafhængige af særinteresser og fagligt respekterede.

Projektledelsen

Projektledelsen har det overordnede ansvar for konsensuskonferencens gennemførsel. Den sammensætter og koordinerer arbejdet med planlægningsgruppen, sammensætter og servicerer borgerpanelet, og planlægger og udfører konferencen. Projektledelsen består af

Eksperter og interessenter

Eksperter og interessenter spiller en hovedrolle på selve konferencen, hvor de holder oplæg for borgerpanelet og den øvrige offentlighed. Oplæggene tager udgangspunkt i borgerpanelets spørgsmål. Eksperter og interessenter er udvalgt i samarbejde mellem planlægningsgruppen, projektledelsen og borgerpanelet. Ekspertpanelet består af:


Eksperter

 • Bo Riemann, Professor, Institut for Bioscience, Aarhus Universitet
 • Stiig Markager, Professor, Institut for Bioscience, Aarhus Universitet
 • Jens Kjerulff Petersen, Professor, Institut for Akvatiske Ressourcer, DTU Aqua
 • Brian Kronvang, Forskningsprofessor, Institut for Bioscience, Aarhus Universitet
 • Berit Hasler, Seniorforsker, Institut for Miljøvidenskab, Aarhus Universitet
 • Nanna B. Hartmann, Seniorforsker, Institut for Vand og Miljøteknologi, DTU Miljø
 • Martin Mørk Larsen, Seniorforsker, Institut for Bioscience, Aarhus Universitet
 • Philippe Grandjean, Professor, Klinisk Farmakologi, Farmaci og Miljømedicin, Syddansk Universitet
 • Katherine Richardson, Professor, Center for Macroecology, Evolution and Climate, Københavns Universitet
 • Dorte Krause-Jensen, Professor, Institut for Bioscience, Aarhus Universitet
 • Anne Katrine Bjerregaard, Mærsk Mc-Kinney Møller Center for Zero Carbon Shipping
 • Anna Rindorf, Sektionsleder for Sektion for Økosystembaseret Forvaltning, DTU Aqua
 • Katarina Hovden, PhD studerende, Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet
 • Mickey Gjerris, Lektor, Sektion for Forbrug, Bioetik og Regulering, Københavns Universitet

Interessenter

 • Marie Østergaard, Landbrug & Fødevarer
 • Lisbeth Plesner, Dansk Akvakultur
 • Therese Nissen, Danmarks Naturfredningsforening
 • Henrik Beha Pedersen, Plastic Change
 • Maria Skipper Schwenn, Danske Rederier
 • Henrik S. Lund, Danmarks Fiskeriforening
 • Hanne Lyng Winter, Foreningen for Skånsomt Kystfiskeri
 • Thomas Kirk Sørensen, WWF
 • Nicolaj Lindeborgh, Dyrenes Beskyttelse

Myndigheder

 • Katrine Nissen, Kontorchef, Miljø-og Fødevareministeriet
 • Henrik Oksfeldt Enevoldsen, FN’s mellemstatslige havkommission under UNESCO