Konsensuskonference

Konsensuskonferencen er en deliberativ demokratisk metode udviklet af Teknologirådet. Metoden er særligt velegnet til at involvere borgere i tekniske, kontroversielle og komplekse politiske problemstillinger. Den supplerer traditionelle beslutningsprocesser ved at skabe et møderum, hvor borgere kan samles og udvikle informerede og velovervejede holdninger til samfundsrelevante emner.

Højdepunktet er en åben konference på Christiansborg, hvor borgerne har sat dagsordenen, indgår i dialog med eksperter og giver anbefalinger til beslutningstagere.  

1) Forberedelse af emnet
2) Invitation og rekruttering
3) Borgernes forberedelse
4) Konferencens afholdelse

Konsensuskonferencen er en intensiv og velstruktureret proces i flere trin:

  • Vi inviterer et repræsentativt udsnit af befolkningen til at deltage
  • Vi udvælger et borgerpanel på 14 personer, der varierer på tværs af interesse, alder, køn, bopæl og uddannelse
  • Borgerpanelet modtager en specialdesignet introduktion til konferencens emne
  • Panelet bliver klogere på emnet og sine egne holdninger på to forberedelsesweekender
  • Panelet diskuterer emnet med eksperter ved en åben konference på Christiansborg
  • Panelet bliver enige om anbefalinger og præsenterer dem for relevante beslutningstagere

Efter konferencen på Christiansborg følger et arbejde med at omsætte anbefalingerne til handling.

Metoden blev anvendt første gang i 1987 og er siden blevet brugt et utal af gange på emner som genteknologi, gensplejsede fødevarer, undervisningsteknologier, bilisme, behandling af barnløshed, miljø, overvågning og meget mere.


Videnskabelige artikler om metoden:

Andersen, I. and B. Jæger (1999) ‘Danish Participatory Models. Scenario Workshops and Consensus Conferences: Towards More Democratic Decision-making’, Science and Public Policy, 26(5), 331–40

Hendriks, C. (2005) Consensus Conferences and Planning Cells: Lay Citizen Deliberations. In: J. Gastil & P. Levine (Eds.) The Deliberative Democracy Handbook. Strategies for Effective Citizen Engagement in the 21st Century

Joss, Simon and John Durant (eds.) 1995. Public Participation in Science: The Role of Consensus Conferences in Europe. London: Science Museum.

Joss, Simon 1998. ‘Danish Consensus Conferences as a Model of Participatory Technology Assessment: An Impact Study of Consensus Conferences on Danish Parliament and Danish Public Debate’, Science and Public Policy 25: 2–22.