Behov for borgernes mening

Med sin lange kystlinje er Danmark både kulturelt, miljømæssigt, historisk og økonomisk tæt knyttet til havet. Ikke desto mindre er det de færreste af os, der ved specielt meget om havet og hvilke problemstillinger, der knytter sig til forvaltningen af det. Det er også sjældent spørgsmål om havet, der fylder i den offentlige debat og i valgkampe.

Men havet er en fælled – en fælles ressource. Og derfor vedkommer spørgsmål om havet os alle sammen. Hvem ejer fiskene, gruset på havbunden og olien, og hvem må tjene penge på det? Hvilke områder skal vi reservere til friluftsliv og rekreation, og hvor vil vi have vindmøller? Er det vigtigere at støtte erhvervslivet end at beskytte biodiversiteten?

Der er tradition for at høre interessenternes svar på spørgsmålene – fiskeriet, energibranchen, miljøorganisationerne og andre – når politikerne skal lovgive på området. Men der er mange af spørgsmålene, som det også er relevant og vigtigt at høre borgernes holdning til.

Vores Hav har til formål at løfte den offentlige bevidsthed om det danske havmiljø og skabe større fokus på almindelige menneskers holdninger til forvaltningen af havet. Det har vi gjort ved at samle et panel af borgere, som fik mulighed for at sætte sig grundigt ind i, hvad forvaltningen af det danske havmiljø handler om, og udarbejdede et sæt anbefalinger til politikerne.