På konsensuskonferencen Vores Hav anbefalede borgerpanelet blandt andet, at der bliver spredt mere viden om havet og menneskets forhold til det.

Med afsæt i borgenes introduktionsmateriale til havmiljøet og ekspertpanelets oplæg på konferencen i oktober 2020 har Teknologirådet med sparring fra Hovedet i Havet udviklet et undervisningsmateriale til brug på gymnasiale uddannelser i fagene biologi, naturgeografi, kemi, filosofi, samfundsfag og kulturforståelse på niveau C og som optakt til niveau B. Gennem materialet vil eleverne blive klædt godt på til en diskussion af de nuværende og fremtidige samfundsudfordringer, som udspiller sig omkring havet.

Materialet er opdelt i temaer, som kan downloades enkeltvis og samlet (se nedenfor). Hver materialepakke indeholder læsemateriale, videoer og øvelser. Det skal ses som supplement til den eksisterende lærebog og inspiration, der kan inddrages og anvendes i den øvrige undervisning i hav, miljø og natur.